Husfellesskap

Hensikt

I Matt. 28, 16-20 Har Jesus Kristus gitt alle kristne en befaling og oppdrag med å gjøre disipler, døpe og undervise de som er nye i troen på Ham. Hensikten er at vi alle skal være i stand til å nå nye mennesker med evangeliet og å bli grunnfestet i troen slik at vi alle kan vinne nye disipler.

Dette kan skje i ditt hjem, nabolag, bydel, bygd eller der hvor to eller tre er samlet i Hans navn og hvor det er et åpent hjem for å invitere til hus fellesskap.